TARIEVEN

Het schrijven en begeleiden van een afscheidsceremonie

€475,-

Dat is inclusief het gesprek met de nabestaanden, ondersteuning bij het vormgeven van de afscheidsceremonie, het schrijven en het afstemmen van alle teksten voor ‘van het verhaal achter je naam’, het voorgaan tijdens de afscheidsplechtigheid en het maken van een herinneringsboekje voor de nabestaanden.

De bovenstaande kosten zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per kilometer. 

Wanneer er in verband met specifieke wensen extra onkosten worden gemaakt, dan worden deze een op een doorberekend. 
Voor het leveren van andere diensten en de kosten hiervan met betrekking tot mijn werk als ritueelbegeleider, maak ik graag persoonlijke afspraken met de betrokkenen. 
 
Genoemde kosten zijn vrijgesteld van BTW