TARIEVEN

Het begeleiden van een afscheidsceremonie

€450,-

Dat is inclusief het gesprek met de nabestaanden, het schrijven ‘van het verhaal achter je naam’ , het voorgaan tijdens de afscheidsceremonie en het maken van een herinneringsboekje.

Binnen de regio Twente en Salland inclusief reiskosten. Daarbuiten wordt € 0,30 p/km berekend.

Wanneer er in verband met specifieke wensen extra onkosten gemaakt worden, dan worden deze doorberekend.

Bij eventuele andere wensen, zoals een voorgesprek bij leven, worden de kosten vooraf met u besproken.